Het lidgeld voor dit jaar is nog steeds 25€ voor rijdende leden en 15€ voor steunende leden.

Graag te betalen voor 15/03/2018 op onze bekende rekening : BE59 0882 6006 9826